Plast – mot en cirkulär framtid

Per-Stefan Gersbro modererar paneldiskussion med branschens experter den 10 maj i Malmö

Vi är glada över att presentera en het paneldiskussion om plast och potentialen för en cirkulär framtid, inklusive nuvarande status för plastanvändning, de utmaningar som industrin står inför och potentiella lösningar för att gå mot en cirkulär ekonomi.

Diskussionen kommer att täcka ett brett spektrum av frågor, återvinningens roll, design för återvinning, potentialen för återanvändning eller alternativa material, regelverk, standardisering samt vikten av samarbete mellan olika sektorer för att uppnå en cirkulär ekonomi. Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionen med paneldeltagarna.
Panelen inkluderar representanter från branschledare och beslutsfattare, som kommer att diskutera bästa praxis för att ta itu med de utmaningar som plastindustrin står inför och dela med sig av sina insikter och erfarenheter av arbetet för en hållbar framtid för plast.

Henrik Oxfall, Head of Plastics Converting, IKEM (Branch organization, representing chemical and plastics industries in Sweden)
Jenny Fagerland, Project Manager, Technical Committee for Plastics, The Swedish Institute for Standards, SIS
Lena Lundberg, Public Affairs and Regulatory Director, Trioworld
• Mike Baxter, External Affairs Director, Berry Global
Åsa Stenmarck, Material Flow Expert, Swedish Environmental Protection Agency.

Panelen modereras av Per-Stefan Gersbro, en erfaren expert inom förpackningsområdet, nationellt och internationellt.

Paneldiskussionen äger rum den 10 maj. Vi ser fram emot att ses och främja ett meningsfullt samtal om plastens framtid och potentialen för en cirkulär ekonomi.


Visste du att det är kostnadsfritt att besöka mässan? 

 

Dela inlägget:

Scroll to Top