Med plasten i fokus

Plastteknik Nordic är mässan som lyfter fördelarna med plast och gummiindustrin och balanserar upp den stundtals negativa bilden av materialet. Produkter och konstruktioner av plast bidrar på många sätt till ett hållbart samhälle genom energibesparingar, minskat koldioxidutsläpp, matsvinn och eftersom det är så lätt att återvinna, också till ett cirkulärt flöde. Under två heldagar samlar vi branschen under ett och samma tak där du kan lära dig mer om vad som utmärker plast som material, dess egenskaper, tillverkningsmetoder samt vilka miljöeffekter det för med sig. Dessutom riktar vi extra mycket uppmärksamhet kring vad som görs för att öka återvinningen i samhället för att skapa hållbarhet i framtidens polymera material.

shutterstock_1226730610
Mässbild

Nordens främsta mötesplats inom plast- och gummiindustrin

Idag är Plastteknik Nordic Nordens främsta mötesplats för er som antingen arbetar inom plast- och gummibearbetningsindustrin eller som på ett eller annat sätt ansvarar för material, design och utveckling och vill utforska framtida material och tillverkningsmöjligheter. Vi erbjuder en plattform för samverkan där företag visar upp sina produkter och affärer kan skapas men också ett forum där branschföreningar, forskningsinstitut, utbildningsverksamheter och fackpress samlas för att nätverka och diskutera branschens framtid.

12:e upplagan arrangeras 2023

Mässan har under många år arrangerats på Malmömässan i Malmö som en “vartannat års-mässa”. Nu ser Plastteknik Nordic fram emot att annordna den 12:e upplagan i maj 2023. Platsen för mässan är noga utvald och placerad i södra Sverige för att lättare kunna skapa ett gemensam nordiskt evenemang med närhet till resten av Europa. Under två heldagar cirkulerar du i en hall full med innovativa utställare, spännande seminarieprogram samt andra engagerade aktiviteter. Allt med betoning på det senaste inom teknik, produkter och trender. 

Den 10–11 maj 2023 är du välkommen att besöka Plastteknik Nordic.
Vi ses där!            

Polymera Material

Polymera Material

Idag används plaster inom en rad olika områden. Du får lära dig mer om vad som utmärker plast som material och dess egenskaper. Vi samtalar kring hur vi kan samordna arbetet mot en positiv utveckling på ett bra sätt. Under mötesplatsens två dagar visar vi upp och lyfter goda exempel på användning av rätt plast till rätt saker och på ett hållbart sätt.

Ställ ut på Plastteknik Nordic

Industridesign & Innovationer

Vi presenterar nya tillverkningsmetoder och användningsområden. Nytt för årets mässa är Future Area där nya företag, Start-Ups, får möjlighet att visa upp och testa sin produkt och affärsidé för hela branschen. Här lyfter vi: additiv tillverkning, efterbehandling, 3D printade plastdetaljer, polymproduktion och nya designprodukter.

Produktion & Bearbetning

Produktion & Bearbetning

Du får lära dig mer om olika tillverkningsmetoder samt vilka miljöeffekter det för med sig. Här får du även konkret vägledning kring åtgärder för att minimera utsläpp av mikroplast från tillverkning och hantering av plast. Vi belyser även ny teknik för bearbetning av material, rätt underhåll för minskning av mikroplaster och framtidens tillsatser och tillverkningsmetoder.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär Ekonomi

Om plast återvinns och återanvänds på rätt sätt bidrar den till ett cirkulärt flöde. Vi lyfter exempel och riktar vi uppmärksamhet kring insatser som görs idag för att öka återanvändningen och återvinningen i samhället för att skapa hållbarhet kring framtidens polymera material. Vi berör ämnen som: Plastens framtid i det cirkulära samhället, ny EU lagstiftning, handel med återvunnet plastmaterial.

Plastens roll i samhället

Plastens roll i samhället

Produkter och konstruktioner av plast bidrar på många sätt till ett hållbart samhälle genom bland annat energibesparingar, minskat koldioxidutsläpp, matsvinn mm. Coronapandemin har med all tydlighet påvisat hur plast och gummi är avgörande för att rädda liv. Vi har även sett hur vissa bristprodukter ersatts av nya slittåliga av återanvänd plast, som dessutom har längre hållbarhet och är lättare att hantera.

Scroll to Top