Om oss

Mötesplatsen för en objektiv och balanserad
bild av plast som material

Samhället behöver en mötesplats som lyfter fram de många fördelarna med plast och gummi som material och balanserar den stundtals negativa bilden av plast. Plastprodukter och konstruktioner bidrar till ett hållbart samhälle genom energibesparingar, minskat koldioxidutsläpp och matsvinn. Plasten är också ett material som är lätt att återvinna vilket möjliggör ett cirkulärt flöde. Plastteknik Nordic är en mötesplats där man kan skapa sig en objektiv och balanserad bild av plast som material och där man genom våra utställare och föreläsare får bättre koll på vad som utmärker plast som material, plastens egenskaper, tillverkningsmetoder, plasternas positiva och negativa miljöeffekter, samt vad som görs för att öka återvinningen och en insikt i framtidens polymera material.

Om Plastteknik Nordic 

Plastteknik Nordic är Nordens främsta mötesplats för alla som redan idag arbetar inom plast- och gummibearbetningsindustrin eller som ansvarar för material, design och utveckling och vill utforska framtida material och tillverkningsmöjligheter. Vi erbjuder en plattform för samverkan där företag visar upp nya produkter och affärsrelationer skapas, men också ett forum där branschföreningar, forskningsinstitut, utbildningsverksamheter och fackpress samlas för att nätverka och diskutera branschens framtid. Mässan pågår under 2-dagar och arrangeras vartannat år. 2021 arrangeras mässan för 11:e gången och evenemanget inkluderar utställning, seminarieprogram och andra engagerande aktiviteter med betoning på den senaste tekniken, produkterna och trenderna. Mässan är placerad i Malmö för att underlätta en gemensam nordisk mötesplats för både utställare och besökare från Sverige och övriga Europa. 

Missa inget viktigt! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Scroll to Top