Edvard Hall, talare på Plastteknik Nordic 2021

Edvard Hall

Edvard Hall, talare på Plastteknik Nordic 2021

Edvard Hall, VD för start-up bolaget Bioextrax, Nordisk Bioplastföreing, talar om “PHA – bioplastvärldens sovande jätte som bryts ner i vatten?” den 2 decemer kl. 13.00-13.30 på Plastteknik Nordic. Läs mer om Edvard Hall, varför hans framförande är viktigt och vad han ser fram emot mest med sitt medverkande på mässan.

Vem är du, berätta gärna lite om dig själv?
Jag är VD för start-up bolaget Bioextrax. Vi är ursprungligen baserade på forskning från avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet men är nu ett fristående och börsnoterat bolag med 15 anställda. Verksamheten går sammanfattningsvis ut på att utveckla olika bakteriebaserade teknologier för produktion av olika miljövänliga material. PHA – som är det jag ska prata om på mässan – är ett av dessa material. Själv är jag utbildad jurist, ekonom och statsvetare. Innan jag var med och startade Bioextrax jobbade jag bla. inom FN och med hållbara investeringar.

Vad ser du mest fram emot i samband med din medverkan?
Vi är ett bolag verksamma inom plastindustrin, men som inte har en klassisk plastindustriprofil. Jag ser fram emot att få nya perspektiv och låta våra antaganden bli ifrågasatta.

Varför tycker du att man skall lyssna på just ditt anförande?
PHA anses generellt vara den mest kommersiellt lovande bioplasten. Den är biobaserad, biologiskt nedbrytbar och snart prismässigt konkurrerande med traditionella plaster. Det är en grupp polymerer vars egenskaper kan skräddarsys för att ge dem egenskaper som gör dem till lämpliga ersättare för majoriteten av alla fossilbaserade plaster, inklusive PP, PU, PE och PET.

Så om man är intresserad av att vet mer om framtidens plaster, så är detta ett lämpligt anförande.

Framtidsspaning inom ditt område?
Det byggs väldigt mycket kapacitet och i princip samtliga stora ”brand-owners” testar olika typer av PHA i olika applikationer. Området växer explosionsartat.

Scroll to Top