Händelse
Aktivitetstyper
Plats
Aktivitetstyper
Sortera resultat  
29 resultat
Plastteknik Nordic glitter
Anders Strömberg  Annette Linander  Thomas Hansson 

Paneldebatt: Plast – från skräp till resurs

Plast är utan tvekan ett av världens viktigaste material. Plaster används både i tillverkningen av högteknologiska produkter och vardagsvaror. De används i förpackningar som ökar matens hållbarhet och minskar svinnet. I bilar som blir lättare, drar mindre bränsle och släpper ut mindre växthusgaser. Inom sjukvården eftersom de klarar höga hygienkrav och minskar riskerna för smittspridning.

Samtidigt är dagens användning av plast inte cirkulär. Panelsamtalet tar avstamp i hur vi kan omvandla plastavfallet till en resurs, stärka den svenska plastbranschens kompetensförsörjning och konkurrenskraft, vilken utveckling behövs kring att öka återvinningen och användningen av återvunnen plast.

Läs mer »
Plastteknik Nordic glitter
Amit Paul 

Svensk Plast – Ett kommunikationssamarbete för hela branschen

Plasten som material har fått mycket uppmärksamhet och en hel del kritik på senare år. Plastbranschen har haft ett gediget arbete mot beslutsfattare men det har saknats resurser och gemensamma initiativ för att nå allmänheten. SPIF och IKEM tillsammans med Polymercentrum, Material distributörerna och Plastmaskingruppen har under 2021 i två faser investerat för att samla den svenska plastbranschen. Syfte är att berätta en annan historia om plasten. Den som går att återvinna, spar koldioxid och ger oss resurseffektivt välstånd – plasten som en del av ett hållbart samhälle. Amit Paul som projektlett insatsen kommer presentera samarbetsprojektet som kommer att lanseras under 2022 och löper över 3-5 år efter det. Det är dags att ta i frågan på allvar – vill du vara med?

Läs mer »
Plastteknik Nordic glitter
Henrik Oxfall 

Operation Clean Sweep

Operation Clean Sweep, OCS, är ett internationellt program framtaget för att förhindra förluster av plastgranulat (pellets, flakes eller pulver) till naturen under hanteringen hos företag genom hela värdekedjan. Vi vill uppmana hela plastbranschen att skriva under detta åtagande och bidra till att minimera de ofrivilliga utsläppen av plastgranulat.

Läs mer »
Plastteknik Nordic glitter
Thomas Drustrup 

Realistisk om plast – sådan præger vi plastdebatten

Plastindustrien iværksatte i 2020 en stor kommunikationskampagne med titlen ’Realistisk om plast’. Formålet er at gøre den offentlige debat om plast mere nuanceret ved at kommunikere til og med den danske befolkning. Kampagnen fokuserer på plastens fordele, men også på de udfordringer, som optager borgerne i deres hverdag som fx sortering, øget genanvendelse og forebyggelse af plast i naturen.

I oplægget fortæller Plastindustriens adm. direktør Thomas Drustrup om kampagnens målgrupper, virkemidler og foreløbige resultater. Bl.a. har Plastindustrien haft stor succes med at udvikle videoer og animationsfilm, som foreningens medlemmer har delt på bl.a. LinkedIn og Facebook.

Läs mer »
Scroll to Top