Händelse
Aktivitetstyper
Plats
Händelse
Aktivitetstyper
Sortera resultat  
13 resultat
Plastteknik Nordic glitter
Åsa Stenmarck 

Nationella samordningen för hållbar plastanvändning

Nationell plastsamordning drivs av Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen. Satsningen ska underlätta för aktörer att arbeta för att nå en hållbar plastanvändning. Detta genom att ta fram och förmedla kunskap kring hållbar plastanvändning men också genom att skapa samverkan och driv i frågan. Nationell plastsamordning har tagit fram en färdplan som visar vägen och förändringsbehoven. Utöver det driver vi också arbetsgrupper på olika teman, ordnar webinarier/seminarier, tar fram rapporter etc. för att ytterligare underlätta vår omställning.

Läs mer »
Plastteknik Nordic glitter
Henrik Thunman 

Metoder för att återvinna plaster

I ett framtida hållbart cirkulärt samhälle kommer råvaran för ny plast vara dagens avfall. I ett sådant system kommer behovet av ny råvara på grund av att plastprodukter stannar kvar längre i samhället och att användningen av plast ökar täckas av naturliga material, såsom trä, papper och textilier, som nått sin tekniska livslängd. I detta föredrag kommer de tekniker som skulle göra detta möjligt presenteras, tillsammans med en beskrivning av kolflödena för naturliga material, samt plaster och syntetiska textilier. Målet med föredraget är att visa att skapandet av en hållbar och cirkulär användning av plast genom att använda våra avfallsflöden istället för fossil råvara inte bara är en teoretisk utopi utan fullt praktiskt genomförbart i närtid.

Läs mer »
Plastteknik Nordic glitter
Anders Strömberg  Annette Linander  Thomas Hansson 

Paneldebatt: Plast – från skräp till resurs

Plast är utan tvekan ett av världens viktigaste material. Plaster används både i tillverkningen av högteknologiska produkter och vardagsvaror. De används i förpackningar som ökar matens hållbarhet och minskar svinnet. I bilar som blir lättare, drar mindre bränsle och släpper ut mindre växthusgaser. Inom sjukvården eftersom de klarar höga hygienkrav och minskar riskerna för smittspridning.

Samtidigt är dagens användning av plast inte cirkulär. Panelsamtalet tar avstamp i hur vi kan omvandla plastavfallet till en resurs, stärka den svenska plastbranschens kompetensförsörjning och konkurrenskraft, vilken utveckling behövs kring att öka återvinningen och användningen av återvunnen plast.

Läs mer »
Plastteknik Nordic glitter
Amit Paul 

Svensk Plast – Ett kommunikationssamarbete för hela branschen

Plasten som material har fått mycket uppmärksamhet och en hel del kritik på senare år. Plastbranschen har haft ett gediget arbete mot beslutsfattare men det har saknats resurser och gemensamma initiativ för att nå allmänheten. SPIF och IKEM tillsammans med Polymercentrum, Material distributörerna och Plastmaskingruppen har under 2021 i två faser investerat för att samla den svenska plastbranschen. Syfte är att berätta en annan historia om plasten. Den som går att återvinna, spar koldioxid och ger oss resurseffektivt välstånd – plasten som en del av ett hållbart samhälle. Amit Paul som projektlett insatsen kommer presentera samarbetsprojektet som kommer att lanseras under 2022 och löper över 3-5 år efter det. Det är dags att ta i frågan på allvar – vill du vara med?

Läs mer »
Plastteknik Nordic glitter
Henrik Oxfall 

Operation Clean Sweep

Operation Clean Sweep, OCS, är ett internationellt program framtaget för att förhindra förluster av plastgranulat (pellets, flakes eller pulver) till naturen under hanteringen hos företag genom hela värdekedjan. Vi vill uppmana hela plastbranschen att skriva under detta åtagande och bidra till att minimera de ofrivilliga utsläppen av plastgranulat.

Läs mer »
Plastteknik Nordic glitter
Magdalena Juntikka 

Validering av cirkulerat material genom värdekedjan

I ett framtida system kommer återvunna material att utnyttjas av flera olika industrisektorer och aktörer. Det är av yttersta vikt att det återvunna materialet håller tillräcklig kvalitet så att exempelvis produktens funktion eller livslängd kan garanteras. För att accelerera omställningen mot ökade framtida cirkulära materialflöden, finns det således ett stort behov av att ta fram ta fram ramverk och metodik att validera egenskaper hos cirkulerade material och komponenter.

Läs mer »
Scroll to Top