Händelse
Aktivitetstyper
Plats
Händelse
Aktivitetstyper
Sortera resultat  
33 resultat
Plastteknik Nordic glitter
Anna Wiktorsson 

Nationellt centrum för hållbara polymera material och processer; för omställning till hållbarhet och cirkularitet – på riktigt

Omställningen till hållbarhet och cirkularitet innebär stora utmaningar runt om i samhället och inte minst för den tillverkande plastindustrin. Vi ser en ökad efterfrågan på praktisk hjälp och handledning när det gäller användningen av nya material, såväl biobaserade som återvunna, och hur det påverkar allt från beständighet, återanvändning och återvinningsbarhet till processbarhet och behov av produktionsanpassningar. För att möta efterfrågan arbetar vi därför aktivt tillsammans med industri, akademi och branschorganisationer för att upprätta ett Centrum för hållbara polymera material och processer som kan verka som samlande kraft och driva området framåt, baserat på såväl befintliga initiativ som kompletterande och samlande nya. Målet är att utifrån både ett systemperspektiv och teknisk perspektiv stötta industrin i omställningen till hållbarhet och cirkularitet genom ett centrum med fokus på teknisk utveckling, provning, validering och verifiering av nya material, metoder, verktyg och processer.

Läs mer »
Plastteknik Nordic glitter
Åsa Stenmarck 

Nationella samordningen för hållbar plastanvändning

Nationell plastsamordning drivs av Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen. Satsningen ska underlätta för aktörer att arbeta för att nå en hållbar plastanvändning. Detta genom att ta fram och förmedla kunskap kring hållbar plastanvändning men också genom att skapa samverkan och driv i frågan. Nationell plastsamordning har tagit fram en färdplan som visar vägen och förändringsbehoven. Utöver det driver vi också arbetsgrupper på olika teman, ordnar webinarier/seminarier, tar fram rapporter etc. för att ytterligare underlätta vår omställning.

Läs mer »
Plastteknik Nordic glitter
Margareta Bergh 

Upphandlingsmyndighetens stöd för en hållbar plastanvändning i en cirkulär omställning

En offentlig beställare har stor beställarkraft och köpkraft i sina inköp till offentlig sektor. Hållbar offentlig upphandling bedöms vara ett effektivt verktyg för att uppnå de globala målen. Genom att inkludera krav på hållbarhet för produkter och tjänster som upphandlas så ses offentlig upphandling som en hävstång i en cirkulär omställning. Upphandlingsmyndigheten presenterar sitt stöd och verktyg för att förebygga avfall och främja en mer hållbar plastanvändning och material-och resursanvändning ur ett kretsloppsperspektiv.

Läs mer »
Scroll to Top