Edition: Plastteknik Nordic

Pandemin belyser vikten av cirkulära affärsmodeller

I en värld av knappa resurser har vikten av cirkulära affärsmodeller blivit än mer kännbart och väsentligt under pandemin. Livsmedelsbranschens retursystem återanvänder pallar och lådor i syfte att minska naturresursuttag och klimatpåverkan. Det bästa avfallet är det avfall som inte ens uppstår.

Nationellt centrum för hållbara polymera material och processer; för omställning till hållbarhet och cirkularitet – på riktigt

Omställningen till hållbarhet och cirkularitet innebär stora utmaningar runt om i samhället och inte minst för den tillverkande plastindustrin. Vi ser en ökad efterfrågan på praktisk hjälp och handledning när det gäller användningen av nya material, såväl biobaserade som återvunna, och hur det påverkar allt från beständighet, återanvändning och återvinningsbarhet till processbarhet och behov av produktionsanpassningar. För att möta efterfrågan arbetar vi därför aktivt tillsammans med industri, akademi och branschorganisationer för att upprätta ett Centrum för hållbara polymera material och processer som kan verka som samlande kraft och driva området framåt, baserat på såväl befintliga initiativ som kompletterande och samlande nya. Målet är att utifrån både ett systemperspektiv och teknisk perspektiv stötta industrin i omställningen till hållbarhet och cirkularitet genom ett centrum med fokus på teknisk utveckling, provning, validering och verifiering av nya material, metoder, verktyg och processer.

Metoder för att återvinna plaster

I ett framtida hållbart cirkulärt samhälle kommer råvaran för ny plast vara dagens avfall. I ett sådant system kommer behovet av ny råvara på grund av att plastprodukter stannar kvar längre i samhället och att användningen av plast ökar täckas av naturliga material, såsom trä, papper och textilier, som nått sin tekniska livslängd. I detta föredrag kommer de tekniker som skulle göra detta möjligt presenteras, tillsammans med en beskrivning av kolflödena för naturliga material, samt plaster och syntetiska textilier. Målet med föredraget är att visa att skapandet av en hållbar och cirkulär användning av plast genom att använda våra avfallsflöden istället för fossil råvara inte bara är en teoretisk utopi utan fullt praktiskt genomförbart i närtid.

Konsumenten och klimatet i fokus för Orklas förpackningsutveckling

Orkla Sverige med varumärken som Felix, Anamma och Paulúns har i höst infört fossilfria en-portionsskålar av biobaserad plast, producerade av rapsolja. Plasten i de nya förpackningarna får därmed ett halverat klimatavtryck jämfört med fossil plast. Dessutom kombinerades införandet med flera förbättringar i produktion. Detta och hur vi jobbar med att ständigt förbättra våra plastförpackningar, kommer Elna Hallgard, utvecklingschef förpackningar på Orkla Foods Sverige berätta om.

Scroll to Top