EcoRub

EcoRub har lanserat och REACH-registrerat sex TPRR-material som innehåller
återvunnet plast och gummi från avfall som använts för att ta fram färdiga produkter
i form av pellets för form- och strängsprutning.
EcoRub är ett greentech-företag som utvecklar nya material baserat på återvunnen
plast och återvunnet gummi. Denna nya resurs omvandlas från avfall till ett miljövänligt
alternativ för nytillverkning av plaster och gummi. EcoRubs egna material
benämns ¨ThermoPlastic Recycled Rubber¨ (TPRR).
EcoRubs sortiment av TPRR-material tillverkas i form av pellets, vilket direkt kan
implementeras i vanligt förekommande metoder för tillverkning av plast- och
gummiprodukter.
Med lång erfarenhet och know-how tar sig EcoRub an utmaningen att tillsammans
med produkttillverkande industrier och företag lösa problemet med ökad
resurskonsumtion och avfall genom en cirkulär affärsidé. EcoRubs olika TPRRmaterial
utvecklas i ett brett spann av materialegenskaper för att genom olika
produktionstekniker (formsprutning, strängsprutning, kalandrering, gjutning etc.)
kunna ersätta allt från hårda plast- till mjuka gummimaterial
Företaget EcoRub har nyligen investerat i en ny industrilokal på 6 600 m2 söder om
Skellefteå med laboratorieutrustning och pilotanläggning för R&D, samt en stor
produktionskapacitet på 1 ton per timme. Detta har skapat ett stort värde i form av
effektivare utvecklingsprocess för nya återvunna TPRR-material och uppskalning av
tillverkningen för kommersialisering.
Förutom utrymme för att flera parallella produktionslinjer kan tas i bruk i den
befintliga fastigheten så finns även plats för pilotanläggningar inom produkttillverkning
med olika metoder. I dagsläget kan prototyper tillverkas genom
formsprutning internt på EcoRub.

Kontakta oss

Scroll to Top