Sanna Arnfjorden Wadström

Sanna har ett mycket stort engagemang för att skapa en röst för de små och medelstora företagen. Hon har stor erfarenhet från såväl industrin som företagarens utmaningar med sina 27 år i familjeföretaget i mätteknikbranschen där hon de sista åtta åren verkade som vd och delägare.

Scroll to Top