Mike Baxter

MIKE BAXTER – EXTERNAL AFFAIRS DIRECTOR. BERRY bpi group. Mike började på Berry 1988 och har haft ledande roller inom olika BERRY-företag, inklusive polyetenextrudering, konvertering och återvinning. För närvarande är Mike ansvarig för alla yttre angelägenheter som representerar BERRY bpi på brittisk och europeisk regeringsnivå plus branschorganisationer inklusive Plastics Recyclers Europe och British Plastics Federation Recycling Group.

Dagordning

Scroll to Top