Bioextrax AB

Bioextrax AB

Om oss

Den biobaserade extraktionsplattformen
Bioextrax plattformsteknologi är baserad på en ren, biobaserad metod som gör det möjligt att omvandla avfall till värde genom att selektivt hydrolysera ett antal proteinrika material. Vi har framgångsrikt tillämpat vår teknologi för att skörda bioplastgranulat (PHA), organiskt hydrolyserat protein, keratinfibrer, biooljor, proteinrika biprodukter och aminosyror från bakterier.

PHA – framtidens bioplast
Den enda helt biobaserade metoden att extrahera PHA
Eftersom PHA biosyntetiseras och lagras av bakterier inuti deras celler, krävs effektiva extraktionsmetoder för uppskalning av PHA-produktionen till kvaliteter som är lämpliga för industriell användning. Bioextrax har utvecklat och patenterat en metod för att utföra utvinningen biologiskt. De unika egenskaperna hos Bioextrax teknologi är;
*den är helt biobaserad, fri från kemikalier och lösningsmedel,
*den är universell, kan fungera med alla PHA-producerande bakterier och med alla PHA-typer,
*det producerar intakta PHA-granulat,
*det lämnar en näringsrik solubiliserad icke-PHA-bakteriell biomassa som en biprodukt (20-50 viktprocent av cellbiomassan), och
*det möjliggör betydande kostnadsminskningar jämfört med andra PHA-producerande metoder.

Bioextrax teknologi kan minska produktionskostnaderna avsevärt samtidigt som den producerar en produkt av högre kvalitet på ett mer miljövänligt sätt.

En patentbeviljad metod för att omvandla sackaros till PHA
Det har länge varit känt att flera bakterier kan omvandla sackaros från sockerbetor eller sockerrör till PHA. Även om dessa teknologier har visat sig fungera bra, har utmaningen varit kostnaden, främst på grund av det relativt höga priset på råvaran.

Bioextrax har utvecklat en unik och GMO-fri process som ökar omvandlingshastigheten mellan sackaros och PHA, vilket möjliggör en betydligt lägre produktionskostnad för PHA.

PHO – en ny och mycket amorf och elastomer biobaserad och biologiskt nedbrytbar polymer.
Möjlighet att använda i båda formuleringarna med andra polymerer men också för sig själv.
Två betyg tillgängliga
– 95 % renhet
– 99,99 % renhet
Karakterisering pågår – mer data under Q2-2023. Vi är öppna för samarbeten.

Produkter

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top