Edition: Plastteknik Nordic

Anna Peterson

Anna Peterson är disputerad forskare och projektledare inom materialvetenskap med fokus på polymera material. Hon har expertis inom både syntetiska och biologiska polymerer för plast, komposit och textila applikationer. Anna arbetar på RISE Research Institutes of Sweden med kemisk och mekanisk materialåtervinning, analys av polymera material och utbildning och rådgivning runt materialval och återvinningsbarhet.

Åsa Stenmarck

Åsa arbetar på Naturvårdsverket bland annat med Nationell Plastsamordning men även med andra plastrelaterade uppgifter så som lagstiftning och regeringsuppdrag. Åsa Har jobbat i över 20 år med resurser, material och avfall. De senaste åren har plast varit materialet i fokus.

Bledar Beqiri

Bledar Beqiri arbetar på Svenska Institutet för Standarder (SIS) där han projektleder och samordnar nationell, europeisk och internationell standardisering inom området förpackningar. Han har en akademisk bakgrund inom hållbart företagande och strategisk ledning.

Bo Wallteg

Nord emballage / Nordisk Bioplastförening.

Christer Svanberg

Nexam Chemicals Chief Technology Officer Borealis Head of Competence Centre Energy & Innovation Centre Manager Competence Manager HPPE Group Leader – Power Cable Applications Senior Scientist Swerea IVF Senior Scientist Borealis Researcher & Project Manager Chalmers Assistant Professor 

Dr. Chris DeArmitt

Dr. Chris DeArmitt FIMMM, FRSC, CChem – President Phantom Plastics.

Ekaterina Troussard

After graduating in Chemistry and acquiring PhD in Catalysis, Ekaterina pursued academic research at the ETH Zurich. This led her to engage with industrial R&D at BASF, where since 2011 she held various positions in research and strategy. She currently works in a Global Marketing and Development team of BASF Plastic Additives.

Fredrik Bergfeldt

Verksamhetsledare för Nationellt Center för Hållbar Plast. Mer info kommer!

Javad Sunde Fahadi

Javad Sunde Fahadi is a project leader at Standards Norway responsible for a mirror committee with the title “Plastics in the environment” and works with several other projects within environment and sustainability. He has several years of experience in the fields of international standardization, oil and gas industry and material consultancy.

Jenny Fagerland

Jenny Fagerland arbetar på Svenska Institutet för Standarder (SIS) där hon projektleder och samordnar nationell och internationell standardisering inom området plast. Hon har en bakgrund inom akademin där hon doktorerat på området polymerteknologi.

Jesper Lauridsen

Jesper is actively working with eco-design and product regulation,  Appointed National expert member in CEN-CENELEC Strategic Advisory Body on Environment, providing guidance to EU-Commission in the field of environmental standardization, and Former employee of the Danish Environmental Protection Agency Chemicals department working with REACH regulation.

Joakim Wiedesheim

Joakim är yrkesofficer med stort motorsportsintresse. Har arbetat som produktionschef, personalchef och VD. Sedan 2016 är Joakim VD för kompetensutvecklingsbolaget Polymercentrum Sverige AB.

Jonas Hagelqvist

Jonas Hagelqvist är VD på IKEM – Innovations och Kemiindustrierna i Sverige som företräder 1 250 svenska och utlandsägda företag med cirka 70.000 medarbetare inom bland annat plastindustrin. Jonas har lång erfarenhet av att representera den svenska plast- och kemibranschen och är för närvarande bland annat utsedd att ingå i regeringens elektrifieringsråd.

Kerstin Jedvert

Kerstin jobbar som projektledare i gruppen Material på Chalmers Industriteknik. Där arbetar hon med materialfrågor med särskilt fokus på hållbara material. Kerstin har en forskarbakgrund med en doktorsexamen i kemiteknik från Chalmers. Hon har mångårig erfarenhet av forskning och projektledning från akademi (Chalmers, Friedrich Schiller Universität) och forskningsinstitut (Swerea, RISE Research Institutes of Sweden). Projekten …

Kerstin Jedvert Read More »

Kristin Geidenmark Olofsson

Expert på cirkulära polymerer. Med 35 års erfarenhet av polymerindustrin, inklusive plast, gummi och textilier och alla kombinationer därav, använder jag nu min erfarenhet för att stärka och skapa polymercirkularitet i en internationell miljö. Tidigare företag är Trelleborg, Ansell, Trioworld och nu IVL Svenska Miljöinstitutet. Jag arbetar främst inom produkt- och processutveckling, de senaste åren …

Kristin Geidenmark Olofsson Read More »

Lena Lundberg

Ansvarig för plastråvarufrågor, IKEM Mer info kommer!

Magnus Göransson

Magnus Göransson inspirerar med sin långa erfarenhet inom design och innovation för internationella varumärken med historier, möjligheter och tankesätt som kan hjälpa företag och organisationer att öka sin kreativitetskraft samt motivera medarbetare att leverera fastän osäkerheten är stor. Han är designchef, föreläsare & programledare för Lego Masters Sweden.

Marco Hariri

Marco Hariri is a Sustainability Specialist at Biesterfeld Plastic and supports all stakeholders on the topic of sustainability. With a Master degree in Chemistry, specializing in polymer chemistry and chemical recycling. He uses this experience to find solutions to complicated issues in the polymer industry and to develop more sustainable applications.

Marie Sannes

Mekanikingenjör med mer än 30 års arbetslivserfarenhet inom entreprenörs-, bygg- samt industriverksamhet. Marie har arbetat med mekanikkonstruktion, industriellt underhåll, verksamhetsutveckling, projektledning samt företagsledning och har mer än 10 år inom områden relaterade till plastindustrin. Idag driver Marie sitt eget företag M Sannes AB.

Mattias Andersson

Mattias arbetar som forskare och projektledare på Sveriges forskningsinstitut, RISE. Hans fokus ligger på plast och plaståtervinning och han har varit delaktig och drivit ett flertal projekt kopplat till detta. Jobbet som Mattias utför är oftast kopplat till materialutveckling och handlar till stor del om hur plaståtervinning fungerar och kan förbättras. Just nu jobbar Mattias …

Mattias Andersson Read More »

Mike Baxter

MIKE BAXTER – EXTERNAL AFFAIRS DIRECTOR. BERRY bpi group. Mike började på Berry 1988 och har haft ledande roller inom olika BERRY-företag, inklusive polyetenextrudering, konvertering och återvinning. För närvarande är Mike ansvarig för alla yttre angelägenheter som representerar BERRY bpi på brittisk och europeisk regeringsnivå plus branschorganisationer inklusive Plastics Recyclers Europe och British Plastics Federation …

Mike Baxter Read More »

Minna Annala

Ms. Minna Annala is the chief advisor at Kemesta, which is the chemical, forest, and paint industry standardization association in Finland. She is a Doctor of Science (Tech.) in Polymer Technology. At present, she is managing the Finnish national mirror committee of plastics standardization.

Nathalie Berezina

Nathalie Berezina serves as CEO at Norbite, the company she has founded, and CTO at FlyFeed, companies focusing on the utilization of insects to transform different kinds of organic wastes, plastic, and polymeric materials for Norbite and agro-industrial by-products for FlyFeed. Prior to founding Norbite, Nathalie served as CSO and IP representative at Ynsect, French …

Nathalie Berezina Read More »

Scroll to Top