Upphandlingsmyndighetens stöd för en hållbar plastanvändning i en cirkulär omställning

En offentlig beställare har stor beställarkraft och köpkraft i sina inköp till offentlig sektor. Hållbar offentlig upphandling bedöms vara ett effektivt verktyg för att uppnå de globala målen. Genom att inkludera krav på hållbarhet för produkter och tjänster som upphandlas så ses offentlig upphandling som en hävstång i en cirkulär omställning. Upphandlingsmyndigheten presenterar sitt stöd och verktyg för att förebygga avfall och främja en mer hållbar plastanvändning och material-och resursanvändning ur ett kretsloppsperspektiv.

Scroll to Top