Paneldebatt: Den stora plastutmaningen

Hur når vi nollvisionen, där inga förpackningar hamnar på deponi eller blir skräp utan allt är återvinningsbart eller återanvändbart?

Sverige ska bli en av världens första klimatneutrala välfärdsnationer. Det innebär bland annat att plaster tillverkade av fossil råvara är i skottgluggen. Men det handlar inte bara om att utveckla fossilfria lösningar. Alternativen måste vara resurseffektiva, återvinningen måste utvecklas och användning av det återvunna materialet öka.

Vad händer härnäst och vem är ansvarig? Hur kommer regelverken att se ut? Vilka är utmaningarna som ligger framför oss, med en agenda för cirkulär ekonomi och en färdplan för hållbar plastanvändning? Dessa frågor diskuterar vi med affärs- och hållbarhetsexperter i en het paneldebatt, modererad av Per-Stefan Gersbro.

Scroll to Top