Pandemin belyser vikten av cirkulära affärsmodeller

I en värld av knappa resurser har vikten av cirkulära affärsmodeller blivit än mer kännbart och väsentligt under pandemin. Livsmedelsbranschens retursystem återanvänder pallar och lådor i syfte att minska naturresursuttag och klimatpåverkan. Det bästa avfallet är det avfall som inte ens uppstår.

Scroll to Top