Händelse
Aktivitetstyper
Plats
Aktivitetstyper
Sortera resultat  
29 resultat
Plastteknik Nordic glitter
Magdalena Juntikka 

Validering av cirkulerat material genom värdekedjan

I ett framtida system kommer återvunna material att utnyttjas av flera olika industrisektorer och aktörer. Det är av yttersta vikt att det återvunna materialet håller tillräcklig kvalitet så att exempelvis produktens funktion eller livslängd kan garanteras. För att accelerera omställningen mot ökade framtida cirkulära materialflöden, finns det således ett stort behov av att ta fram ta fram ramverk och metodik att validera egenskaper hos cirkulerade material och komponenter.

Läs mer »
Plastteknik Nordic glitter
Sandra Tostar 

Minst 25 procent återvunnen plast i varje ny bil från 2025 – hur går det?

Minst 25 procent återvunnen plast i varje ny bil från 2025 – hur går det? Vi har kommit halvvägs från det att vår plastambition ”25% återvunnen plast i alla nya bilar 2025” lanserades. Här kommer en lägesrapport om hur det går; möjligheter och svårigheter. Påverkan av (brist på) standarder och lagstiftning inom området och framförallt: Hur har komponent- och materialleverantörer reagerat?

Läs mer »
Plastteknik Nordic glitter
Glenn Mattsing 

Stötfångare blir 3D-printade designmöbler

Svenska Sculptur är specialiserade på 3D-printing med robot och använder återvunna material som fiskenät, cellulosarester eller spill från industrin. Tillsammans med bl.a. Volvo, VW och Stena Recycling har Sculptur lyckats skapa designmöbler av gamla stötfångare, något som tidigare bränts.

Läs mer »
Scroll to Top