På gång inom politiken – vad sker nationellt och internationellt

Det pågår många olika politiska initiativ på EU-nivå och i Sverige som kommer att påverka plastbranschen och användningen av plast framöver. Jag kommer att gå igenom de olika initiativen och sammanfatta de viktigaste trenderna.

Scroll to Top