Nationellt centrum för hållbara polymera material och processer; för omställning till hållbarhet och cirkularitet – på riktigt

Omställningen till hållbarhet och cirkularitet innebär stora utmaningar runt om i samhället och inte minst för den tillverkande plastindustrin. Vi ser en ökad efterfrågan på praktisk hjälp och handledning när det gäller användningen av nya material, såväl biobaserade som återvunna, och hur det påverkar allt från beständighet, återanvändning och återvinningsbarhet till processbarhet och behov av produktionsanpassningar. För att möta efterfrågan arbetar vi därför aktivt tillsammans med industri, akademi och branschorganisationer för att upprätta ett Centrum för hållbara polymera material och processer som kan verka som samlande kraft och driva området framåt, baserat på såväl befintliga initiativ som kompletterande och samlande nya. Målet är att utifrån både ett systemperspektiv och teknisk perspektiv stötta industrin i omställningen till hållbarhet och cirkularitet genom ett centrum med fokus på teknisk utveckling, provning, validering och verifiering av nya material, metoder, verktyg och processer.

Scroll to Top