Metoder för att återvinna plaster

I ett framtida hållbart cirkulärt samhälle kommer råvaran för ny plast vara dagens avfall. I ett sådant system kommer behovet av ny råvara på grund av att plastprodukter stannar kvar längre i samhället och att användningen av plast ökar täckas av naturliga material, såsom trä, papper och textilier, som nått sin tekniska livslängd. I detta föredrag kommer de tekniker som skulle göra detta möjligt presenteras, tillsammans med en beskrivning av kolflödena för naturliga material, samt plaster och syntetiska textilier. Målet med föredraget är att visa att skapandet av en hållbar och cirkulär användning av plast genom att använda våra avfallsflöden istället för fossil råvara inte bara är en teoretisk utopi utan fullt praktiskt genomförbart i närtid.

Scroll to Top