Bioplasten krävs för att uppnå hållbarhetsmålen…

Konsumenter, varumärkesägare, organisationer och inte minst politiker, agerar för att minska användningen av fossila plaster. Samtidigt står det klart att dagens samhälle inte klarar sig utan plastmaterialen.

Scroll to Top