Nordens ledande mässa för plast- och gummiindustrin

Malmömässan: 7- 8 maj 2025

Matchningsevent på Plastteknik Nordic

Matchningsevent på Plastteknik Nordic

Under Plastteknik Nordic den 10-11 maj i Malmö kommer det att arrangeras ett matchningsevent för ökad cirkularitet i plastens värdekedja. Projektet Omställningslyftet finansierat av ERUF och lett av forskningsinstitutet RISE med bland annat medarbetare på Ignite Sweden och SISP – Swedish Incubators and Science Parks går ut på att engagera, och få med, små och medelstora företag i hållbarhetsomställningen.

– Att kunna arrangera matchningseventet på Plastteknik Nordic är fantastiskt eftersom vi når ut till hela plastbranschen med de innovativa startups vi scoutat internt och externt, säger Linda Hagman, projektledare Cirkulär Matchning för Omställningslyftet.

Projektet fokuserar på att lösa de större problemen som finns med plastens livscykel och ursprung och kommer att fokusera på de olika stegen i värdekedjan såsom råmaterial, produktion, användning, och återvinning. En avgränsning som gjorts är att fokus inte ligger på förpackningar som ju går under ett producentansvar, utan snarare på de plastflöden från produkter, jordbruk, riv-projekt mm som inte har ett fungerande återvinningssystem.

Matchningseventet kommer att bestå av två-timmars workshops där aktörer med potential att genom samarbete öka cirkulariteten för plast för olika områden kommer att ingå. Är man intresserad av att veta mer kan man besöka projekthemsidan för mer information och anmäla sig.

– Med samarbetet vill vi belysa vikten av cirkularitet i branschen, ett fokusområde som genomsyrar hela mötesplatsen. Inte bara i detta samarbete utan återkommer hos våra utställande aktörer och i seminarieprogrammet på mässan. På Plastteknik Nordic samlas hela den nordiska plast- och gummiindustrins värdekedja och vi kan tillsammans med Ignite Sweden skapa förutsättningar för att vi ska nätverka bredare säger Mahtab Karimi, Projektledare för Plastteknik Nordic.

Tio stycken startups har i dagsläget anmält sig och kommer att kopplas samman med besökande och utställande företag, ges möjligheten att visa på de lösningar som finns för framtiden, och få den knuff i rätt riktning för att kunna implementeras.


Visste du att det är kostnadsfritt att besöka mässan? 

 

Dela inlägget:

Scroll to Top