Mike Baxter är klar som talare på Plastteknik Nordic

mike baxter plastteknik nordic plastics polymer material

Mike Baxter - External affairs director

BERRY bpi group är den största tillverkaren och återvinningsföretaget av avfallspolyetenfilmer i Europa med en tillverknings- och återvinningskapacitet på över 400 000 ton per år.
Mike började på Berry 1988 och har haft ledande roller inom olika BERRY-företag, inklusive polyetenextrudering, konvertering och återvinning.

För närvarande är Mike ansvarig för alla yttre angelägenheter som representerar BERRY bpi på brittisk och europeisk regeringsnivå plus branschorganisationer inklusive Plastics Recyclers Europe och British Plastics Federation Recycling Group.

Mike utsågs 2016 till UK Government Advisory Committee on Packaging (ACP) som representerar den brittiska plastbearbetnings- och återvinningssektorn. Han är styrelsemedlem/förvaltare i den brittiska välgörenhetsorganisationen Recycling of Used Plastics Limited (RECOUP), medlem av BPF Plastics & Packaging Management Committee, vice ordförande i European Circular Plastic Alliance Agricultural Films Work Group, medlem av EuPC Executive kommittén, en direktör för INCPEN UK (Industry Council Packaging & Environment) och medlem i WRAP Plastic Pact Advisory Committee.

The presentation in English
BERRY bpi group are the largest manufacturer and recycler of waste polythene films in Europe with a manufacturing and recycling capacity in excess of 400,000 tonnes p.a.
Mike Joined Berry in 1988 and has held senior roles within various BERRY businesses including polythene extrusion, converting and recycling.

Currently Mike is responsible for all External Affairs representing BERRY bpi at UK and European Government levels plus trade associations including Plastics Recyclers Europe, and the British Plastics Federation Recycling Group.

Mike was appointed in 2016 onto the UK Government Advisory Committee on Packaging (ACP) representing the UK plastics processing and recycling sector. He is a Board Member/Trustee of the UK charity Recycling of Used Plastics Limited (RECOUP), a member of the BPF Plastics & Packaging Management Committee, Vice-Chair of the European Circular Plastic Alliance Agricultural Films working Group, Member of the EuPC Executive Committee, a Director of INCPEN UK (Industry Council Packaging & Environment) and a member of the WRAP Plastic Pact Advisory Committee.

 

Dela inlägget:


Kontakta Lena om du vill ställa ut eller om du redan är utställare och har frågor.

Lena Björndahl 
Lena.bjorndahl@easyfairs.com
 +46 (0)704 34 45 17

Scroll to Top