Nordens ledande mässa för plast- och gummiindustrin

Malmömässan: 7- 8 maj 2025

Möt Moderatorn för Paneldebatten: Den stora plastutmaningen

Per-Stefan Gersbro

Möt moderatorn för paneldebatten: Den stora plastutmaningen

Per-Stefan Gersbro, Paccedo, modererar Paneldebatten: Den stora plastutmaningen den 1 december på Plastteknik Nordic. Vi har gjort en kort intervju med Per-Stefan så att du ska ha möjlighet att lära känna honom lite bättre.

Om Per-Stefan Gersbro
Med 35 års internationell erfarenhet från förpackningsbranschen, från startups till globalt ledande företag har han haft förmånen att verka i en mycket dynamisk bransch, vars produkter är helt avgörande för att handel och varutransporter ska fungera. Han har sett betydelsen av samarbete mellan aktörerna i värdekedjan. Kraven på förpackningar har alltid varit komplexa. Idag har plasten hamnat i skottgluggen. Men det handlar inte bara om att utveckla fossilfria lösningar. Alternativen måste vara resurseffektiva, återvinningen måste utvecklas och användning av det återvunna materialet öka. “Det är stora utmaningar, som kräver mer samverkan än någonsin“- säger Per-Stefan och fortsätter: “Det är denna samverkan jag brinner för att katalysera, genom att skapa mötesplatser som främjar kontaktskapande och relationsbyggande”.

Vad ser du mest fram emot i samband med din medverkan?
En spännande och het paneldebatt med experter från världsledande konsumentvaruföretag och förpackningsproducent, återvinningsföretag och Naturvårdsverket. Jag ser också fram emot att under mässdagarna få en överblick över den snabba utvecklingen i plastbranschen som helhet.

Varför tycker du att man skall lyssna på just den här paneldiskussionen?
Därför att vi alla berörs av plastutmaningen. När målet är att utveckla en cirkulär plastekonomi, där inga förpackningar hamnar på deponi eller blir skräp utan allt hamnar rätt i förpackningsinsamlingen, går till återvinning och blir nya material eller återanvänds. Då kräver det ett engagemang, inte bara från de involverade företagens sida, utan av oss alla som konsumenter.

Berätta lite om din framtidsspaning inom ditt område
Vi går mot resurseffektiva förpackningar som samtidigt är lätta att återvinna. Det är inget nytt mål, men vi är inte framme än. Förpackningar av plast har större utmaningar än andra material, eftersom antalet olika plaster är så stort. Här kommer sannolikt framtidens konsumentförpackningar, som står för 40 % av plastanvändningen, att standardiseras runt färre och renare material. Plasten kommer att spela en avgörande roll också i framtiden, men det ska vara rätt plast på rätt plats.

 

Scroll to Top