Katarina Elner Haglund- Civilingenjören som genom plastkunskap bidrar till en hållbar framtid

Katarina Elner Haglund

Katarina Elner Haglund- Civilingenjören som genom plastkunskap bidrar till en hållbar framtid

Katarina Elner Haglund är civilingenjören som genom plastkunskap bidrar till en hållbar framtid. Vi på Plastteknik Nordic har sedan tidigare fått äran att ha med henne på mötesplatsen, både som utställare och talare. Som en betydelsefull profil inom plast- och gummiindustrin har vi ställt några frågor till Katarina angående hennes yrkesroll, pandemins påverkan på branschen och vad Plastteknik Nordic har betytt för henne genom åren.

Vem är du? Vad är din relation till Plastteknik Nordic?

Jag är civilingenjören som brinner för en hållbar framtid där plast är ett självklart materialval. Vägen dit handlar om plastkunskap på många plan – hos beslutsfattare, konstruktörer, varumärkesägare och allmänheten.

Som lärare inom produktutveckling vid Lunds Tekniska högskola ger jag framtidens konstruktörer en stabil plattform inom plastkonstruktion, med verktyg som topologioptimering och plastanalyser av olika slag. Plastbearbetarna måste kunna erbjuda globalt konkurrenskraftig produktion, med en rad tekniska utmaningar. Då gäller det att vara fullt uppdaterad för att möta en ökad beställarkompetens.

Jag har under många år utbildat såväl plastföretag som deras kunder, i att se och hantera alla de unika möjligheter som plast erbjuder. Plastteknik har jag följt från start – i teamet hos mediapartnern Plastforum, som föredragshållare i olika sammanhang (SVEAT, Nordisk Bioplastförening, LTH) och som utställare (Polymercentrum, Lunds universitet, Sveriges Ingenjörer). Varje mässtillfälle har varit en viktig mötesplats I en snabbrörlig värld. De personliga mötena ger avstamp för nya möjligheter och ett gediget seminarieprogram speglar aktuellt läge inom en rad viktiga områden.

Utifrån din yrkesroll, vilka förändringar till följd av pandemin tror du kommer att ha störst påverkan på din bransch?

Pandemin har lett till andra arbetssätt som delvis kommer att stanna kvar. Det innebär att fysiska möten kommer att vara ännu viktigare i framtiden. Tidseffektiva mässor som täcker hela bredden, från det personliga mötet till kompetensdrivande aktiviteter, är därför hörnstenarna i framtidens digitaliserade arbetssätt.

Vilka utvecklingar ser du komma i plast- och gummibearbetningsindustrin under de närmsta åren?

Framtiden inom plast kommer att vara en otroligt spännande resa. Utvecklingen inom bioplaster och kemisk återvinning är två områden som ger viktiga avtryck. För plastbearbetarna handlar det om kompetenssäkring och att få verktygen att tänka ”scientific moulding” för att behålla konkurrenskraften. Konstruktörer och varumärkesägare fokuserar på hållbarhet – att konstruera plastanpassat och med minsta möjliga materialåtgång, att konstruera för återvinning och inte minst att göra optimerade materialval.

Varför ska man besöka Plastteknik Nordic i december 2021?

Plastteknik har alltid varit en viktig mötesplats och denna gång finns extra kraftfullhet genom branschgemensam nystart efter pandemin. Mässan ger verktyg för såväl plastbranschen som varumärkesägare att möta framtiden med ökad konkurrenskraft.

Easyfairs logga
Scroll to Top