Åsa Stenmarck är mässans nya talare

Åsa Stenmarck

På Plastteknik Nordic växer ett gediget seminarie- och talarprogram fram. Här på vår hemsida kommer vi att presentera varje deltagare så att ni kan lära känna dem närmare.

Vem är du? Vad är din relation till Plastteknik Nordic?
Jag heter Åsa Stenmarck och jobbar som ansvarig för den nationella plastsamordningen på Naturvårdsverket. Jag ska prata vid två tillfällen på Plastteknik Nordic, dels berätta om samordningen och även delta i en paneldebatt om plastutmaningen vi står inför.

Utifrån din yrkesroll, vilka förändringar till följd av pandemin tror du kommer att ha störst påverkan på din bransch?
Hela miljövärlden ser ju ett ökat fokus. Ur ett plastperspektiv märker vi att många vill förändra för att bidra till en hållbar plastanvändning. Samtidigt är det såklart en utmaning med en ökad användning av engångsartiklar till följd av pandemin.

Utifrån din yrkesroll, vilka utvecklingar ser du komma i plast- och gummibearbetningsindustrin under de närmsta åren?
Jag hoppas att vi kommer gå emot mer återvunnen och biobaserad råvara och en optimerad användning. Produkter och plasttyper som är designade för resurseffektivitet och cirkuläritet.

Varför ska man besöka Plastteknik Nordic i december 2021?
För att man kommer få ta del av det senaste. Och för att det kommer vara roligt att ses live igen.

Scroll to Top