Vi är många som längtar tillbaka till mässhallen!

Folk på mässa

Vi är många som längtar tillbaka till mässhallen!

Nyligen tog vi "tempen" på våra besökare och gjorde en undersökning om deras inställning till att besöka mässan i höst. Och vi är många som längtar efter det fysiska mötet igen! 75% svarade att de kommer besöka oss igen.

Detta förutsatt att vi som arrangör vidtar de åtgärder som krävs för att skapa en säker mötesplats. Säkerheten för våra utställare, besökare och personal har alltid varit vår främsta prioritet, nu mer än någonsin. Vi har tagit fram nya hälso-och säkerhetsrutiner för att möta de utmaningar som Covid-19 för med sig och vi håller oss ständigt uppdaterade på det rådande läget och följer myndigheternas rekommendationer och råd. 

Läs mer om vårt säkerhetsarbete här.

Det råder ingen tvekan om att det fysiska mötet är betydelsefullt och viktigt för många i vår bransch. Vi på Plastteknik Nordic fortsätter att arbeta hårt för att leverera en mötesplats som är säker för alla deltagare när vi möts i gångarna på Malmömässan den 1-2 december 2021.

Ta del av alla svaren från enkätundersökningen här!

Scroll to Top