Intervjudags: Möt Lars Petrén på Wacker Chemie AG

Möt Lars Petrén på Wacker Chemie AG

Vi på Plastteknik Nordic arbetar tätt ihop med mässans Advisory Board för att säkerställa att mötesplatsen går i den riktning branschen efterfrågar. De är alla starka representanter av plast- och gummiindustin och hjälper oss att se till att mässan blir en optimal mötesplats som håller rätt kvalitet för både utställare och besökare. Lär känna var och en av dem i denna intervjuserie.

Lars Petrén är försäljningschef i det tyska kemibolaget Wacker Chemie AG. De är ett ledande bolag inom bla. silikonelastomerer. Han har tidigare erfarenheter som polymerspecialist på bla. Volvo AB, och därefter inom polymertillverkning med olika befattningar. Han är också ordförande i SGF (svenska gummitekniska föreningen) samt teknisk specialist i IRCO (internationella motsvarigheten).
SGF har under ett antal år använt Plastteknik Nordic som en samlingsplats för sina medlemar (ca. 200st). De har organiserat ett antal konferenser i samband med mässan med mycket bra resultat.

Vilka omvärldstrender påverkar plastindustrin allra mest? På vilket sätt?
En mycket snabb återhämtning i marknaden efter den kraftiga nedgången pga inledningen av Coronapandemin Q2-Q3 2020.

Vi börjar ana ljuset i slutet av pandemitunneln, vilken utmaning ser du i din bransch ”post-corona”?
Det är tydligt att det finns ett uppdämt behov av att konsumera igen. Efterfrågan är mycket stor efter alla råvaror, jag förväntar mig att den trenden håller i sig ett bra tag framöver.

Vad har du för förväntningar på Plastteknik Nordic i Malmö, december 2021?
Glögg och pepparkaka…
Jag hoppas att det blir en mötesplats för oss som jobbar med material och dess egenskaper. Det finns mässor som har primärt fokus på processer, där sticker Plastteknik Nordic ut med att erbjuda något till en bredare public. Materialet bestämmer förutsättningarna för process men också den slutgiltiga produkten.

För mer information om Plastteknik Nordic: www.plasttekniknordic.com
Scroll to Top