Intervjudags: Möt Per-Stefan Gersbro på Paccedo

Möt Per-Stefan Gersbro

Vi på Plastteknik Nordic arbetar tätt ihop med mässans Advisory Board för att säkerställa att mötesplatsen går i den riktning branschen efterfrågar. De är alla starka representanter av plast- och gummiindustin och hjälper oss att se till att mässan blir en optimal mötesplats som håller rätt kvalitet för både utställare och besökare. Lär känna var och en av dem i denna intervjuserie.

Per-Stefan har mer än 30 års erfarenhet från förpacknings-branschen och har haft flera framstående positioner i internationella förpackningsföretag och organisationer i Belgien, England, Schweiz och Sverige. Han var initiativtagare till Packbridge, där han också var VD under 5 år. Idag är han verksam som konsult, där hans breda nätverk ger utmärkta förutsättningar för bland annat en etablerad konferensverksamhet, med 10-15 seminarie- och konferenser/år. Han ansvarar i dessa sammanhang för projektledning, program och moderatorskap i paneldiskussioner inom ett brett fält av områden, t ex hållbarhet, material, automation, design och konsumenttrender.

“Jag hoppas kunna tillföra styrgruppen nya tankar och idéer, bland annat kring hur Plastteknik Nordic kan adressera en av de hetaste och mest angelägna plastfrågorna, nämligen plastanvändningen inom förpackningsområdet”.

Vilka omvärldstrender påverkar plastindustrin allra mest? På vilket sätt?
Att åstadkomma en cirkulär plastekonomi. Att utveckla återvinningsprocess och material, så att det blir enkelt för konsument att göra rätt! Klimat och miljö behöver effektiva insatser, inte plakatpolitik. Ett bra material ska skapa mer värde än det kostar. Det gäller miljö och det gäller ekonomi.

Vi börjar ana ljuset i slutet av pandemitunneln, vilken utmaning ser du i din bransch ”post-corona”?
Vi har gått från tunga, tjocka material till tunna, lätta; där plast, papper och kartong dominerar. Förpackningsbranschen har nått långt när det gäller att skapa mer värde, med mindre resurser. NU, handlar det om att gå från linjär konsumtion till cirkulär. Plast har en mycket viktig roll framöver, men den ska helst vara fossilfri och återvinningsbar.

Vad har du för förväntningar på Plastteknik Nordic i Malmö, december 2021?
Det händer mycket just nu. Världen förändras! Kunder och konsumenter kräver mer! Trenderna är många och parallella. De kommer snabbare och lever kortare. Att möta andra aktörer och lära sig av varandra är viktigt. Det ger nya kunskap, andra perspektiv och inspirerar till utveckling! Här har Plastteknik Nordic en mycket viktig roll att fylla.

För mer information om Plastteknik Nordic: www.plasttekniknordic.com
Scroll to Top