Intervjudags: Möt Annika Boss på RISE

möt Annika Boss på RISE

Vi på Plastteknik Nordic arbetar tätt ihop med mässans Advisory Board för att säkerställa att mötesplatsen går i den riktning branschen efterfrågar. De är alla starka representanter av plast- och gummiindustin och hjälper oss att se till att mässan blir en optimal mötesplats som håller rätt kvalitet för både utställare och besökare. Lär känna var och en av dem i denna intervjuserie.

Vilka omvärldstrender påverkar din verksamhet / plastindustrin allra mest just? På vilket sätt?

Det är mycket fokus nu på hållbara material, att undvika fossila råvaror som bidrar till koldioxidutsläpp och klimatpåverkan, resurseffektiv hållbar materialanvändning, cirkulära affärsmodeller. Det är också mycket fokus på plast som förorenar hav och natur, plastbantning. Det kommer förbud mot vissa engångsprodukter av plast, lagkrav på sortering av plast på byggplatser för återvinning.

 

Vi börjar ana ljuset i slutet av pandemitunneln, vilken utveckling ser du i din bransch / för din verksamhet ”post-corona”?

Trots corona så går det ändå ganska bra för företagen vi samarbetar med i plastbranschen. Det är svårare för oss på RISE att starta upp och leda projekt på ett effektivt sätt nu när vi inte kan åka ut till företag men det fungerar ändå genom att vi använder digitala möten.

 

Vad har du för förväntningar på Plastteknik Nordic i Malmö, december 2021?

Jag hoppas hållbar plastanvändning och återvinning av plast kommer vara ett viktigt tema och att det kommer presenteras exempel på detta tex nya lösningar som ökar insamling och återvinningen av plastprodukter, plastprodukter designade för återvinning osv.

 
För mer information om Plastteknik Nordic: www.plasttekniknordic.com
Scroll to Top