möt Henrik oxfall på IKEM

Vi på Plastteknik Nordic arbetar tätt ihop med mässans Advisory Board för att säkerställa att mötesplatsen går i den riktning branschen efterfrågar. De är alla starka representanter av plast- och gummiindustin och hjälper oss att se till att mässan blir en optimal mötesplats som håller rätt kvalitet för både utställare och besökare. Lär känna var och en av dem i denna intervjuserie.

Vem är Henrik Oxfall?

Jag heter Henrik Oxfall och arbetar på IKEM, Innovations och Kemiindustrierna i Sverige, där jag har en roll som ansvarig för plastbearbetningsfrågor. I min roll har jag löpande kontakt med våra medlemsföretag inom plastbranschen och Plastteknik Nordic är en perfekt arena att träffa gamla men även nya kontakt.

 

Vilka omvärldstrender påverkar din verksamhet / plastindustrin allra mest just? På vilket sätt?

Jag som till stor del arbetar med mer övergripande branschfrågor slås av hur mycket som är på gång inom vår bransch. Inom EU har vi nyligen sett en ny handlingsplan för en cirkulär ekonomi inom vilket flera förslag direkt påverkar vår bransch. Ett tydligt exempel här är förslaget kring obligatoriskt innehåll av återvunnen plast i vissa produkter. Och just detta förslag kan vi även se i vår ny svenska handlingsplan för en cirkulär ekonomi men då under namnet ”kvotplikt”. Sedan har vi EU:s engångsplastdirektiv och dess implementering där flera punkter ska börja gälla redan till sommaren. Detta trotts att de viktiga guidelines för hur man ska tolka direktivet är försenade. Här finns riska att näringslivet hamnar i kläm.

 

På nationell nivå händer också mycket. Naturvårdsverket har sitt uppdrag om en nationell plastsamordning inom vilket mycket intressant arbete pågår. Så sent som idag presenterades en guide om hållbar plastanvändning. Utöver detta så har även Naturvårdsverket fått ett uppdrag om att utreda hur man kan nå en ökad plaståtervinning, med ett särskilt fokus på Kemisk återvinning. Detta är en fråga som IKEM drivit en tid så det ska bli spännande att följa det arbetet. 

 

Detta vara bara en liten del av allt som är på gång så vi kan förvänta oss ett händelserikt 2021.

 

Vi börjar ana ljuset i slutet av pandemitunneln, vilken utveckling ser du i din bransch / för din verksamhet ”post-corona”?

I IKEMs senaste konjunkturenkät, som avser Q4 2020, ser vi en tydlig förbättring. För just den perioden, Q4, är man tillbaka och överträffar de produktionsnivåer man hade under motsvarande period 2019.  Prognoserna för första halvåret 2021 ser även de positiva ut med en trolig produktionsuppgång. På den negativa sidan behöver man kanske dock nämna den brist på plastråvara som råder i Europa och som till viss del är en följd av väldigt stor efterfrågan på den Asiatiska marknaden. Men överlag har vi en positiv utveckling i branschen. Hela IKEMs konjunkturbrev för Q4 kommer ut inom kort på IKEM.se. 

 

Vad har du för förväntningar på Plastteknik Nordic i Malmö, december 2021? 

Jag ser mycket fram emot att få träffa hela den svenska plastindustrin samlad på ett ställe för första gången på länge. Det är en bra arena att träffa både gamla och nya kontakter. IKEM har nu även tillsammans med SPIF startat upp ett gemensamt arbete i att undersöka möjligheterna till ett större gemensamt kommunikationsprojekt. Jag tror att Plastteknik kan bli en viktig arena för det projektet då detta är något som gäller oss alla inom plastbranschen. Att skapa en enad röst i plastdebatten.

 
För mer information om Plastteknik Nordic: www.plasttekniknordic.com
Scroll to Top