Intervjudags: Möt Kristin Geidenmark Olofsson på Trioplast

möt Kristin Geidenmark Olofsson på trioplast

Vi på Plastteknik Nordic arbetar tätt ihop med mässans Advisory Board för att säkerställa att mötesplatsen går i den riktning branschen efterfrågar. De är alla starka representanter av plast- och gummiindustin och hjälper oss att se till att mässan blir en optimal mötesplats som håller rätt kvalitet för både utställare och besökare. Lär känna var och en av dem i denna intervjuserie.

Vem är Kristin Geidenmark Olofsson?

Kristin Geidenmark Olofsson ansvarar för regulatoriska frågor och strategisk innovation på Trioplast Industrier AB. I Kristins yrkesroll spelar forum där möten och utbyten av nyheter i branschen sker, en mycket stor roll:

 

“Få aktiviteter ger så mycket utdelning på kort och lång sikt som konferenser, webinar, gränsöverskridande projekt och viktigast av alla, mässor.Plastteknik Nordic är en stående punkt av dessa som inte missas, och som dessutom har föredragsdelen som ett värdefullt inslag. Jag jobbar med innovation och regulatoriska frågor, och kommunikation är verkligen viktig i min yrkesroll, både att få men även att förmedla. Plastteknik Nordic är en av mina viktiga kanaler.” , säger Kristin Geidenmark Olofsson.

 
Kristin är även ordförande i CEN TC 249 Plastics/ WG 11 Plastics recyling och ISO TC 61 Plastics/ SC 14 Environmental aspects/ WG 5 Mechanical and chemical recycling. Dessa grupper består av totalt 155 deltagare, från hela världen representerande industri, akademi, EU kommissionen och NGO. 

Vilka omvärldstrender påverkar din verksamhet / plastindustrin allra mest just nu?

Främst är det förändringarna från linjär ekonomi till cirkulär som påverkar alla inom plastindustrin. Inte bara opinionen driver frågan, utan även lagar och regelverk som tvingar industrin att välja mindre miljöpåverkande vägar och att ta ansvar för sina produkter i större utsträckning.  Vi har valt att engagera oss djupt i denna utveckling för att kunna delta aktivt i förändringsarbetet i ett så tidigt skede som möjligt. Vi tar aktiva och ledande roller i relevanta forum som europeisk och internationell standardisering, Delegationen för cirkulär ekonomi, Circular Plastics Alliance och liknande. 

Vi föregår med gott exempel och har tagit fram miljöpositiva produkter för hela vår portfölj. Dessa produkter speglar kommande lagkrav och visar bland annat att det går att använda återvunnen plast i stor utsträckning genom ett gediget arbete i hela värdekedjan och ett brett engagemang.

Vi börjar ana ljuset i slutet av pandemitunneln, vilken utveckling ser du för Trioplast ”post-corona”?
Vi, liksom alla andra, behöver ta ett djupt andetag och ta upp tråden igen på andra sidan, med fortsatt ambition att öka arbetet med att minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Vi behöver se vår värld med andra ögon och fånga förändringarna som möjligheter. Hela vårt segment står inför ett stort paradigmskifte de närmaste åren och Trioplast är väl rustade för att vara bland de ledande i den förändringen.
 
Vad har du för förväntningar på Plastteknik Nordic i december 2021?
Solklart fokus på de cirkulära förändringarna som kommer som regelverk, standarder, NGO och nya affärsmodeller. I detta behöver mässan och deltagarna avspegla att man är lyhörd för förändringar och tydligt visar att plastbranschen förstår vikten av att vara trovärdig för framtiden. Detta för att attrahera alla delar av plastindustrins värdekedja, även de vi normalt sett inte har riktat oss till.
 
För mer information om Plastteknik Nordic: www.plasttekniknordic.com

Scroll to Top