Plastteknik Nordic flyttas fram

Plastteknik Nordic flyttas fram

Plastteknik Nordic som skulle ha arrangerats i Malmö den 26–27 maj 2021 skjuts fram. Orsaken är de mötesrestriktioner som tills vidare gäller samt den stora osäkerhet som råder till följd av pandemin. Mässan kommer att arrangeras på Malmömässan den 1–2 december 2021.

”Det är ett oerhört tungt beslut att behöva flytta en mässa som branschen ser fram emot, men min bedömning är att beslutet är riktigt. Genom att agera snabbt och framsynt idag, skapar vi rätt förutsättningar för att kunna ordna en riktigt bra mötesplats längre fram.”, säger Sofie Dagnelid, klusterchef med ansvar för Plastteknik Nordic.

Under de 10 år som Plastteknik Nordic arrangerats, har mötesplatsen vuxit till en ledande affärsarena för plast- och gummiindustrin. Beskedet om flytt välkomnas därför av branschföreträdare.

”I dessa pandemitider krävs planering, planering och ny planering för att på bästa sätt ta hänsyn till rådande omständigheter. Att flytta Plastteknik Nordic känns logiskt. Det är viktigt att mässan ges möjlighet att bli den mötesplats och affärsarena den är tänkt att vara. Genom att flytta mässan till 1–2 december 2021, tror vi med dagens förutsättningar, att vi skapar dessa möjligheter och kanske en längtan och förväntan på nästa vinter och att äntligen kunna mötas igen.”, säger Joakim Wiedesheim, VD, Polymercentrum.

Easyfairs har under 2020 arbetat nära andra mässarrangörer, i Sverige och runt om i Europa, för att säkerställa säkerheten på anläggningarna. De redan höga kraven på hygien har höjts ytterligare och nya hälso- och säkerhetsrutiner är på plats. Vi ser fram emot den 1 -2 december då vi äntligen får facilitera affärer och nätverkande för aktörerna inom nordisk plast- och gummiindustri igen.

 

Scroll to Top