Plastteknik Nordic BLIR första polymermässan i norden efter coronapandemin

Genom corona-viruset har praktiskt taget alla utställningar i Europa i år lagts i malpåse. Så blev även fallet med Elmia Polymer som nu skjuts fram till 2022. Nästa år har vi dock åter en nordisk polymerutställning. 26-27 maj 2021 slås portarna upp till Malmömässan för Plastteknik Nordic för 11:e gången. Mässan hålls under två dagar med möten, utställarnyheter samt seminarier med föreläsare från företag som är relevanta för nordisk plastindustri. Här kommer man att kunna uppdatera och utbilda sig inom en mängd olika områden. 

Utställare är företag inom maskiner och produktdesign, underleverantörer samt leverantörer av råvaror, additiver, test- och  mätutrustning, 3D och återvinning. – Mässan 2021 kommer ha ett ännu större fokus på återvinning och återbruk,  resursskapande proces-ser, hållbara plastprodukter, förnybara samt kort/långlivade material och cirkulär ekonomi, vilket gör företag inom recycling extra aktuella, säger Anna-Karin Forssblad, projektledare för Plastteknik Nordic 2021 och fort-sätter: – Forskningsinstitut som RISE och Norner finns representerade. Ny teknik och innovationer inom alla områden är såklart  högprioriterat och mässan arrangerar paneldebatter där man lyfter plastens för- och nackdelar och diskuterar plaster i samhällsdebatten.

Fokusområden
Fokusområden ur besökarperspektiv kommer att vara:
• Produktdesign
• Råmaterial och additiver
• Bearbetning och produktion (inkl 3D)
• Integrerad automatisering
• Recycling

Artikeln är publiserad i Polymervärlden, ta del av fullständig artikel här 

Scroll to Top